Våren

Boklöv i solsken, Skäralid

Är våren här nu? Förra helgen åkte Hanna och jag ner till Söderåsens nationalpark utanför Ljungbyhed i Skåne för att vara med på en endagsworkshop med Patrik Larsson. Vi har båda varit där flera gånger, Hanna så sent som helgen innan. Själva nationalparken är inte speciellt stor och består till största delen av bokskog uppe på åsen. Den mest lättillgängliga delen är dock Skäralidsravinen som man når från Naturrum vid åsens fot. Under workshopen utforskade vi dock en annan ravin, Klövaravinen, några kilometer norr om Skäralid. Där Skäralidsravinen består av spikraka bok-träd och den vackra Skärån var Klövaravinen stökig och oordnad, “vild” på ett svårbeskrivet sätt. Det gjorde det också till en utmaning att ta bra bilder då det alltid var något som störde, en tjock gren i förgrunden, ett omkullvält träd i bakgrunden eller något annat.

Hanna och jag stannade över natten på Skäralids vandrarhem och gick sedan upp i Skäralidsravinen tidigt på söndag morgon. Här var det dock inte mycket som var sig likt, man höll på och byggde en ny spång längs Skärån. Det var inte någon liten spång heller, där det tidigare legat två plankor direkt på marken gick det nu en 1,5m bred “motorväg” med ett högt räcke längs ån. Man hade också fällt flera träd, till synes utan annan anledning än att bygga en temporär bro över ån, och kört med fyrhjuling längs ån så att djupa hjulspår syntes i leran. På många ställen i ån låg också stora och små spillbitar av virke och lyste. Jag antar att det är av tillgänglighetsskäl man gör detta men varför börjar man då flera hundra meter in i ravinen och inte vid Skärdammen där den äldre spången slutar?

Tyvärr innebär den nya spången att många av de platser där vi tidigare stannat för att fotografera nu är förstörda, det går helt enkelt inte att undvika att få med “motorvägen” eller räcket i bilderna. Till dagens glädjeämnen hörde dock synen av de nyutsprungna boklövens skira grönska!

VitsippaBokträdBjörk och risBokträdVitsipporBokträdSkärånBokträdBoklövBoklövBoklöv

This entry was posted in Sverige and tagged , , , .